Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for januar 2013

Kunnskap, Oppleving, Informasjon

Plan for Gaular folkebibliotek 2013-2016 er lagt ut til gjennomsyn, den ligg på heimesida til Gaular kommune under Kunngjeringar. Høyringsfrist er 15.02.2013

Read Full Post »