Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for august 2013

Filosofi – for store og små

Dei neste par vekene vil det vere ei utstilling av bøker med eit undrande innhald på Sande bibliotek – bøker om filosofi og ulike filosofar, ettertenksame bøker for born, ungdom og vaksne, klassiske filosofiske verk – frå Aristoteles til Ole Brumm.

Kva med å lese ein Platons av dialogar? Eller boka med den rare tittelen På månen spiser de kameler? Her er sakprosa, teikneseriar, essay, biografiar og biletbøker. Mange av bøkene kan lesast av born og vaksne i lag.
Kom innom for ein kikk, og lån med ei bok heim.

Read Full Post »

Nytt materiale

Over sommaren har det kome ei rekke nye bøker, lydbøker og filmar til dei to biblioteka i Gaular. For ungdom kan eg til dømes nemne:

For ei fullstendig oversikt over nye bøker og lydbøker for ungdom, trykk her.

Nye filmar for store og små:

Full oversikt over nye filmar – for alle, 7+, 11+, 15+ – finn du her.

Nokre bøker for dei yngre

Det har kome mykje ny skjønnlitteratur og sakprosa for vaksne:

  • Formødrenes stemmer – Interessant fagbok som gjev eit portrett av ti norske kvinner som alle levde i tida då full stemmerett for kvinner vart innført her i landet.
  • Leksikon om lengsel – Kritikarrost debutroman! Eit leksikon over kjærleiken?
  • Ny bok frå forfattaren av Drageløperen og Tusen strålende soler.

For ei liste over alle nye bøker for vaksne, trykk her.

Titlane som er lenka til over, er berre eit lite utval. For ei fullstendig oversikt over nytt materiale i biblioteka på Sande og på Viksalen, kan du følgje denne lenka.
Her ser ein bort i frå alder, sjanger og format. Du kan avgrense søket slik du vil, ved å nytte boksane til høgre. Hugs: du kan resevere bøker, og anna materiale, heime frå, ved hjelp av MappaMi. Du kan sjølvsagt også søke på materiale frå dei andre biblioteka i indre Sunnfjord, bestille og få det levert på ditt bibliotek.

Velkommen innom!

Read Full Post »

Oppstart

Då var sommarferien over, og biblioteket er tilbake for fullt. Avdelinga på Sande har hatt ope kvar måndag gjennom heile juli, og no er også tysdagene tilbake. Avdeling Viksdalen opnar att i morgon.

Opningstidene er som før:

Avdeling Sande:
måndag 10.00-18.00
tysdag 10.00-15.00

Avdeling Viksdalen:
onsdag 10.00-18.00

Velkommen!

Read Full Post »